Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Log into your area


Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

Har bibliografi, data om bidragsyterne, noter, register
Hva har vært konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter? De fem gruppene er rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. I denne boka formidles ny forskning om politikken overfor de ulike gruppene og hvordan de politiske strategiene har endret seg over tid. Boka har tre hoveddeler. Den første tar for seg minoritetspolitikken gjennom 1900-tallet. Kapitlene i bokas andre del drøfter hvordan historien preger minoritetsgruppene i dag, og viser hvordan både den norske staten og gruppene selv har forsøkt å ta et oppgjør med fortidas politikk. I den tredje delen ser forfatterne nærmere på hvordan erfaringen med politikken overfor samene og de nasjonale minoritetene kan gi oss lærdommer i møte med de nye minoritetene i Norge. Omtalen er utarbeidet av BS.
Denne finnes på dette biblioteket: Sommerlyst skole
Plassering: 323.1481  
Forfatter: Brandal, Nik., Døving, Cora Alexa og Plesner, Ingvill Thorson (red.)   [Google]
Døving, Cora Alexa (red.)
Utgitt: 2017 [Oslo] Cappelen Damm akademisk
Sider: 317 s.
Språk: Norsk
ISBN: 978-82-02-51580-5
Antall: 1  
Reserver denne
Emner: Minoritetspolitikk
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Lånehistorikk
  Aldri utlånt


Tilbake

Tech info
Developed in coorporation with the school system of the city of Tromsø, Norway (SITS)